Felsökningsguide balanseringsmaskiner
Balanseringen har svårt att nå noll
Är maskinen fastbultat i golvet?

Görs inmätningen av fälgdimensionerna på rätt sätt, och mäter inmätningns-armarna rätt?

Är balanseringsaxeln krokig eller urgängad? Observera att maskinen kan ta skada om man lyfter den i axeln.

Ligger bromsen på eller ligger några andra mekaniska delar mot axeln eller de roterande delarna?


Varierande värden vid losstagning/ditsättning av samma hjul.
Är lufttrycket korrekt och tillräckligt för att hålla in fälgen under balanseringen?

Finns rost eller smuts på navet eller mot centreringskonan?

Vid användning av fingernav, kontrollera fingrarnas rundhet.


Missljud under balanseringen
Lagrena i axeln är slut och måste bytas.

Bromsen ligger mot, kontollera pedalen eller bromsklossen.

Remmen är slak eller sliten, spänn eller byt ut den.


Hjulet verkar slirar på axeln eller hjulet roterar långsammare än normalt
Remmen är slak eller sliten, spänn eller byt ut den.

Lufttrycket är otillräckligt tillräckligt för att hålla in fälgen.

Gängsegmenten i hjullåset (muttern) är sliten.


Kalibreringskontroll
Balansera ett hjul på plåtfälg (runt 15") till så nära noll som möjligt, slå sedan på tex. 50 gram på valfritt ställe. Nu ska maskinen visa 50gr diagonellt på andra sidan där du satte vikten. Vill maskinen ha vikten förskjuten åt sidan kan felet bero på att maskinen inte kan positionera vikten ordentligt (kontrollera då positionsgivaren och gör rent den).
Visar maskinen istället felaktigt antal gram kan det bero på att den är dålig kalibrerad. Tänk på att om man flyttar ett hjul mellan olika balansmaskiner får man oftast en liten variation av resultatet på grund av centreringen och uppspänningstekniken av fälgen.

Felsökningsguide monteringsmaskiner
Svag klinchlossare & andra pneumatiska funktioner
Dimsmörjoljan är slut i behållaren, fyll på och justera in skruven i toppen så ca. en droppe faller varannan gång du trycker in klinchlossarpedalen.


Bommen tiltar våldsamt eller mycket långsamt
Öppna luckan på sidan av maskinen och justera ljuddämparna som sitter skruvade i fotventilen för tilt-funktionen, alternativt byt ut dom om de ej är justerbara.


Chockluftaren chockar när man ska pumpa hjulet
Öppna luckan på sidan av maskinen och lossa ventilstocken som sitter innanför, flytta den fram och tillbaka tills du hittar rätt läge och skruva fast den.


Svag rotationskraft
Kontrollera säkringarna i byggnaden och kontrollera att alla stift sitter på korrekt plats i strömhandsken. På 3-fas maskiner med 3 elkablar+jord ska ingen kabel kopplas till nollan.


Maskinen ryker (luktfri rök)
Är dimsmörjaggregatet trasigt eller är för högt ställd kan det ryka om maskinen när man använder klinchlossaren, vilket bara är ofarlig oljerök. Ställ ner dimsmörjaren.